Availability

Ffordd Glanrafon Yr Wyddgrug Flintshire Wales
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU 2007 Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Lleolir yr Eisteddfod ar gaeau ystad Pentrehobin sydd ar y ffordd B5444, rhwng Wrecsam ac Yr Wyddgrug; 2 filltir o ganol dref Y Wyddgrug. Bydd holl safleoedd yr Eisteddfod ar dir Pentrehobin gan gynnwys y safleoedd parcio, safle'r Maes, Maes yr Ieuenctid a Maes B. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn mynd yn ôl i 1176. Dywedir i'r Eisteddfod gyntaf gael ei chynnal dan nawdd Arglwydd Rhys yng Nghastell Aberteifi y flwyddyn honno. Yno, cynhaliwyd ymryson, a gwahoddwyd beirdd a cherddorion o bob cwr o'r wlad. Rhoddwyd cadair wrth fwrdd yr Arglwydd i'r cerddor a'r bardd buddugol, traddodiad sydd yn parhau hyd heddiw. Drwy'r canrifoedd wedi 1176 bu nifer o eisteddfodau o dan nawdd tywysogion ac uchelwyr ledled Cymru...... Mae'r Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2007 yn cymryd lle rhwng 4-11 o Awst. Gadarnhau eich llety yn fuan!
More Information >>
Featured Hotels
CLICK TO BOOK!