Gwybodaeth am cwmni walesdirectory ac pam ddylech hysbesebu yma

CYMRAEG   :   ENGLISH

Croeso i'r 'Walesdirectory'
Mae ein safle-we www.walesdirectory.co.uk yn un o'r brif ffynhonellau twristiaeth a llety yng Nghymru.
Ar ol cael ei sefydlu yn 1998 mae'r safle yn uchel ar holl beiriannau archwilio ac yn stop cyntaf i lawer sy'n chwilio am rhywle i aros yng Nghymru. O fythynnau gwyliau, gwestai moethus, tai ymwelwyr a letyau gwely a brecwast at safleoed gwersyllt, rydym yn cynnig digon o ddewis o wyliau yng Nghymru. Mae mwyafrif o'r lletyau sydd arddangos ar www.walesdirectory.co.uk yn cynnig archebau ar y we.
Mae gennyf yn bersonol dros ugain mlynedd o brofiad o'r diwydiant twristiaeth Cumru, gan fy mod yn cyd-berchennog gwesty yng Ngogledd Cymru gyda fy ngwraig Eira Wyn ac hefyd yn gyfarwyddwr i gwmni marchnata rhyng-we llwyddianus.
Gyda gwawr y rhyngwe yr oeddwn yn cyd-ddarganfodydd a cyfarwyddwr o gwmni marchnata rhyng-we sydd wedi cynhyrchu gwerthiant o £6,386,638 (dros 6 miliwn punt) ers Ionawr 2004 ar secsiwn gwestai yn unig. Cynnwysodd hyn dros 59,000 o archebau gwestai, ddaru hyn gynhyrchu 90,781 o nosweithiau gwely, gyda'r bwthynnau gwyliai yn cynhyrchu cyfanswm busnes mwy eto.
Parhaodd fy ngwraig i rhedeg ein busnes gwesty gan gadw fi'n gyffwrdd gyda anghenion yr ymwelwyr a'r ceidwadwyr gwestai. Yr ydym yn teimlo bod gennym yr profiad i fedru cynnig cyngor a chymorth a marchnata rhyng-we ar gyfer busnesau lletyau yng Nghymru ac wedi creu cwmni teulu newydd. Os oes gennych westy, ty ymwelwr, llety ffermdy, bwthyn gwyliau neu safle gwersyllt ac yn dymuno cael eich restri ar www.walesdirectory.co.uk cysylltwch a fi i gael manylion os gwelwch yn dda. Yr ydym hefyd yn medru cynnig safle-we llawn a gwasanaeth 'optimisation' beiriant archwilio

Bernard ac Eira Wyn Wellings


Cysylltu :

Ffon: (44) 01492 530423                 Ffacs: (44) 01492 53135                  E-mail >
Bernard Wellings
9 Grosvenor Road
Colwyn Bay
Conwy
North Wales
LL29 7YF

United Kingdom

Copyright 2006 .                                    Home Page

Wales tourist information Wales tourist attractions Holiday Cottages in Wales Hotels in Wales Bed and Breakfast in Wales Towns in Wales and the Welsh Borders, tourist information, pictures, and a bit of history A selection of Welsh historic sites