Availability

Aberystwyth and Lampeter and Tregaron Ceredigion Wales
Yn ystod misoedd yr haf mae Ceredigion yn croesawu cannoedd o geffylau rasio a miloedd o ymwelwyr o Brydain ac Iwerddon i ymgynnull yn rhai o leoliadau prydferthaf Cymru. Dewch I brofi diwrnod o rasio ceffylau yng nghefn gwlad Cymru. Gydag o leiaf 10 ras mewn diwrnod rasio arferol mae digonedd o adioniant ar cael. Boed yn chwilio am ddiwrnod llawn hwyl neu â diddordeb mewn dilyn camp unigryw a chyffrous, gall pob aelod o’r teulu fwynhau rasio harnais. Over the summer month Ceredigion welcomes hundreds of racehorses and thousands of spectators from across Britain and Ireland to gather at a number of beautiful settings in Wales. Come and experience a day at the races, harness racing style. With at least 10 races held on a typical raceday there is plenty of entertainment to be had. If you’re looking for a fun day out or interested in a unique and exciting sport, harness racing can be enjoyed by all the family.
More Information >>
Featured Hotels
CLICK TO BOOK!