Eisteddfod yr Urdd 2008, Festivals Concerts Llandudno, Conwy County - Wales where to go, what to see and where to stay in Wales

Availability

Penrhyn Bay Llandudno Conwy_County Wales
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru yw prif ŵyl gelfyddydol ieuenctid Ewrop. Eleni mae hi’n dod i caeau Fferm Gloddaeth Isaf ger Llandudno. Bydd y maes yn ferw o ddigwyddiadau i’r hen a’r ifanc gyda digon i’w weld ac i’w wneud heb sôn am raglen lawn o gystadlu brwd. Gyda 15,000 o gystadleuwyr, 100,000 o ymwelwyr a miliwn o bobl yn gwylio ar y teledu, mae Eisteddfod yr Urdd yn ddigwyddiad o bwys i Gymru gyfan. Yn ogystal â’r cystadlaethau canu, llefaru, dawnsio ac offerynnol yn y pafiliwn, mae llwyth o weithgareddau ar y maes. O’ r ffair i’r arddangosfeydd celf, dylunio a thechnoleg, ac o’r wal ddringo i’r cyber-caff a’r sioeau cerdd.
More Information >>
Featured Hotels
CLICK TO BOOK!