Availability

Wrecsam Wrexham_County Wales
Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru’n un o wyliau mawr y byd sy’n denu dros 160,000 o ymwelwyr yn flynyddol. Yn gymysgedd eclectig o ddiwylliant, cerddoriaeth, celfyddyd a phob math o weithgareddau ar gyfer pobl o bob oed, mae rhywbeth at ddant pawb ar y Maes yn ystod wythnos gyntaf mis Awst bob blwyddyn. Mae’r Eisteddfod yn ŵyl deithiol sy’n eiddo i bobl ym mhob rhan o Gymru, ac mae hyn yn rhan fawr o’i hapel. Mae’n ymweld ag ardaloedd yng ngogledd a de Cymru bob yn ail, ac mae cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn hwb mawr i unrhyw ardal. Mae’n gyfle gwych i hyrwyddo ac annog pobl i ddefnyddio a dysgu Cymraeg yn lleol, i fod yn rhan o weithgareddau diwylliannol yn eu hardal ac mae hefyd yn gyfle gwych i godi proffil yr ardal fel mangre ar gyfer ymwelwyr. Yn ychwanegol, mae’r effaith economaidd ar ardal yn enfawr, gyda’r Eisteddfod yn cyfrannu rhwng £6-8 milwn i’r economi leol yn ystod yr wythnos. Dyma gartref llenyddiaeth, cerddoriaeth, dawns, llefaru, theatr, y celfyddydau gweledol, gwyddoniaeth a thechnoleg, a phob math o ddiwylliant yng Nghymru, ac er mai am wythnos yn unig y cynhelir yr ŵyl ei hun, mae’r gwaith a’r bwrlwm yn parhau am dros ddwy flynedd cyn yr Eisteddfod, a’r gobaith yw bod y gymuned leol yn dewis parhau i drefnu gweithgareddau sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant yn y dyfodol.
More Information >>
Featured Hotels
CLICK TO BOOK!