Eisteddfod Genedlaethol 2013 Ddinbych on Denbigh travel guide
Travel Guide for Wales and England >  Festivals Concerts in Wales and England >  Eisteddfod Genedlaethol 2013 Ddinbych
Bydd y Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych yn cael ei chynnal rhwng 03-10 Awst 2013 yng Ferm Kilford ger Dinbych. Mae'n lleoliad cyfleus ar gyfer y rhai sy'n teithio o bob cyfeiriad. Wedi'i leoli mewn ardal hardd a hanesyddol, mae yna ddigon i'w weld a'i wneud yn lleol.

Ar dydd Sadwrn 23 Mehefin 2012, daru nifer o bobl leol ymuno â'r Orsedd y Beirdd i ddathlu Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2013. Dangosodd hyn y bobl Dinbych, y sir ac ardaloedd cyfagos - a'r cyfan o Gymru - y gefnogaeth a'r brwdfrydedd sy'n bodoli yn Sir Ddinbych ar gyfer Eisteddfod 2013.

Ychydig iawn o ardaloedd sydd wedi croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol gymaint o weithiau ag Sir Ddinbych, ac yn 2013, bydd Cymru 'prif ŵyl yn dychwelyd i'r sir am y tro ar ddeg gwaith.

Mae gan Sir Ddinbych lle pwysig yn hanes yr Eisteddfod. Mae'r penderfyniad i greu sefydliad cenedlaethol o'r enw 'The Eisteddfod' ei gymryd yn Ninbych yn 1860, a gellid dadlau bod Dinbych yn gartref i Eisteddfod modern.

Un o'r pwyntiau mwyaf trawiadol am hanes yr ŵyl yn lleol yw bod y Goron a'r Gadair enillwyd gan fenywod am y tro cyntaf yn yr ardal hon. Dilys Cadwaladr ennillodd y Goron yn y Rhyl yn 1953, a bydd pawb yn cofio Mererid Hopwood ennill y Gadair yn Ninbych yn 2001.
Mae'r proclamasiwn 2012 Mehefin fodd bynnag, ei effeithio gan dywydd gwael ar y diwrnod, oedd yn golygu bod y Seremoni Gyhoeddi ei hun ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden y dref, a Gorsedd y Beirdd yn gallu cerdded mewn gorymdaith drwy'r dref fel drefnwyd yn wreiddiol.

Y cam perfformiad ar Sgwâr y Goron, a'r cannoedd o blant a phobl ifanc yn perfformio trwy gydol y dydd, a reolir yn dal i ddenu torf fawr, ac y stondinau yn Neuadd y Farchnad mwynhau busnes yn gyflym drwy gydol y bore.

Mae yna lawer o siopau yn y dref sydd wedi cael ei brysur yn paratoi ar gyfer y diwrnod, gyda llawer yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ffenestr gwisgo, i ddangos cefnogaeth pobl fusnes leol, ac i ddangos y croeso sy'n bodoli yn lleol ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yn y prynhawn, mae cannoedd o bobl yn dod i ddangos eu cefnogaeth ac i ymuno yn y paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod, sydd i'w gynnal yn Ferm Kilford ger Dinbych o 02-10 Awst 2013.

Review Eisteddfod Genedlaethol 2013 Ddinbych.

Twitter

On this page you can find Pictures of and links to Eisteddfod Genedlaethol 2013 Ddinbych in Denbigh Wales. If its not what you are looking for please click below to find more interesting places in Wales
Find more Festivals Concerts or attractions in Wales Go to attractions in Wales listed by town Denbigh in Wales Go to tourist attractions Map of Wales
Walesdirectory.co.uk, where you can find where to go, what to see, and where to stay in Denbigh Wales.
You may make an instant secure room or cottage reservation close to this attraction. Room and cottage availability and rates are confirmed online prior to booking. Simply click through to the hotel or cottage page, choose a suitable property, check availabilty, including dates of stay, to confirm the exact room rate and reserve the accommodation.

Search Hotels

Check-in date

Check-out date

Nearby Hotels
Guildhall Tavern Hotel & Restaurant
4 star Hotel
Rooms From - £61.4
Distance - 2.44
Click for more information
Castle House B&B
5 star Hotel
Rooms From - £90
Distance - 2.73
Click for more information
The Oriel Country Hotel & Spa
4 star Hotel
Rooms From - £55
Distance - 7.72
Click for more information
Tan Yr Onnen Guesthouse
5 star Hotel
Rooms From - £71.1
Distance - 8.54
Click for more information
Woodlands Hall
Rooms From - £65
Distance - 8.69
Click for more information
Manorhaus
5 star Hotel
Rooms From - £72
Distance - 9.29
Click for more information
Ruthin Castle Hotel and Spa
4 star Hotel
Rooms From - £101.15
Distance - 9.39
Click for more information
The Glan Yr Afon Inn
3 star Hotel
Rooms From - £50
Distance - 13.9
Click for more information
Plas Hafod Hotel
Rooms From - £59
Distance - 13.9
Click for more information
Springfield Hotel & Health Club
3 star Hotel
Rooms From - £57
Distance - 14.1
Click for more information

Your feedback is important to us. Please help us improve our service by telling us what we could do better.